KBT Privātprakse

Sveicināti! Mēs esam kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) terapeites. Strādājot ar šo terapijas veidu, mēs varam palīdzēt izprast dažādus uzvedības un rīcības modeļus, kā arī apgūt emocionālā stāvokļa līdzsvarošanas paņēmienus. Mēs augstu vērtējam empātiju gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, kas veicina drošu, atvērtu un veiksmīgu savstarpējo sadarbību.

Psihoterapija

KBT terapijas mērķis

Palīdzēt izprast uzvedības mehānismus un automātisko domu ietekmi uz pašsajūtu, iemācīties kontrolēt un atbrīvoties no konkrētas problēmas simptomiem un cēloņiem, patstāvīgi panākt vēlamās pārmaiņas savā dzīvē.

Galvenie KBT terapijas principi:

 • Domas, emocijas, ķermeņa sajūtas un uzvedība ir savstarpēji saistītas. Tā kā domas ir apzinātākas nekā emocijas, ar tām var strādāt daudz tiešākā veidā. Līdz ar to, mainoties domām, mainās arī emocijas un uzvedība.
 • Terapeita un klienta abpusēja sadarbība – iespēja kopīgi un atklāti izprast psiholoģisko problēmu cēloņus, plānot jaunus risinājumus un pieņemt lēmumus, kā trenēt jaunus domāšanas un uzvedības veidus.

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

Viktor E. Frankl

Paula Legzdiņa Terapija

Paula Legzdiņa

KBT terapeite

 • Baltic schema therapy institute, Rīga (Latvija) 2020 – pašlaik
  Shēmu terapijas pamatlīmeņa apmācība
 • Collaborative assessment and management of suicidality (cams) training, Rīga (Latvija) 2020. Nr./ No. LKBT-2020-W1
 • Odyssea international CBT Institute Prague, Czech Cognitive Behavioral Therapy Association, Rīga (Latvija) 2017-2020
  Sertifikāts kognitīvi biheiviorālā terapijā
 • Latvijas universitāte 2015 – 2017
  Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (apakšnozare: klīniskā psiholoģija)
 • Latvijas universitāte 2011 – 2015
  Profesionālas programmas bakalaura grāds psiholoģijā

     Terapija ir tā vieta, kur mēs ļaujamies būt ievainojami, mēs atklājamies. Tur bieži vien nākas saskarties ar sāpīgām pagātnes pieredzēm un atmiņām, ar kurām mēs neesam spējuši tikt galā līdz šim. Terapiju un tajā notiekošo es simboliski varētu salīdzināt ar fēniksu – fēnikss ir nācis no grieķu mitoloģijas un tam piedēvē spēju atdzimt no saviem pelniem. Nereti mēs ļaujam bērnības pārdzīvojumiem kontrolēt, ietekmēt mūsu dzīvi, ierobežot mūsu spējas un neļaut mums uzdrīkstēties dzīvot tā, kā vēlamies un kļūt par labāko sevis versiju. Terapijā mēs esam atklāti un pārmaiņas notiek, strādājot ar traumām un to radītajām sekām. Tādējādi, mēs varam kā fēnikss atdzimt no saviem pelniem un veidot savu dzīvi bez pagātnes atstātajām sekām, ieviešot pozitīvas izmaiņas.

– Paula

Jana Macuka Terapija

Jana Macuka

KBT terapeite

 • Baltic schema therapy institute, Rīga (Latvija) 2020 – pašlaik
  Shēmu terapijas pamatlīmeņa apmācība
 • Collaborative assessment and management of suicidality (cams) training, Rīga (Latvija) 2020. Nr./ No. LKBT-2020-W1
 • Odyssea international CBT Institute Prague, Czech Cognitive Behavioral Therapy Association, Rīga (Latvija) 2017-2020
  Sertifikāts kognitīvi biheiviorālā terapijā
 • Latvijas universitāte 2015 – 2017
  Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (apakšnozare: klīniskā psiholoģija)
 • Latvijas universitāte 2011 – 2015
  Profesionālas programmas bakalaura grāds psiholoģijā
 • KKC “skalbes” (2014)
  Krīzes intervences speciālists

     Gan savā personīgajā dzīvē, gan strādājot ar dažādiem klientiem, esmu novērojusi to, cik liela nozīme ir sevis izzināšanai un attīstībai. Pēc manas pieredzes psihoterapija nenoliedzami ir iedarbīgs līdzeklis, lai izprastu sevi, notikumus savā dzīvē un emocijas, kas ir izveidojušās laika gaitā. Kognitīvi biheiviorālā terapija ļauj paskatīties uz lietām no malas, censties saprast uzvedību, domas un emocijas, kas reizēm veido problēmsituācijas. Es ticu, ka, uzsākot psihoterapiju, ir vajadzīga drosme būt atklātam pret citiem, bet, galvenokārt, būt atklātam pašam pret sevi. Manā profesionālajā pieredzē ar cilvēkiem, kurus ir skārušas dažādas grūtības, ir nostiprinājusies pārliecība, ka terapija ir pareizais ceļš, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Un reizēm ir labi, ka ir cilvēks, kas sniedz atbalstu un šo ceļu iet kopā ar tevi.

– Jana

Psihoterapija

Kontakti

Mēs ticam, ka varam palīdzēt. Ja ir jautājumi, droši sazinies ar mums!

Sazinies: info@kbtprivatprakse.com Vai zvani Paulai: 27864011 Janai: 29584467